Thông tin liên hệ Phòng GDCT&CTSV

ThS. Lưu Thành Kỳ - Trưởng phòng

Điện thoại: 0972497882

Gmail: Kylt@thanhdong.edu.vn

Cô: Nguyễn Thị Thu Huyền _ Cán bộ Quản lý ký túc xá

Điện thoại: 0902104226