Tăng cường công tác quản lý học chính trị và hành chính

Lượt xem: 163
HNP - Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản số 1204-CV/BTCTU gửi các cấp ủy trực thuộc Thành ủy yêu cầu tăng cường công tác quản lý đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính (LLCT-HC).


Theo đánh giá của Ban Tổ chức Thành ủy, trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT nói chung và tổ chức đào tạo các lớp LLCT-HC nói riêng đã góp phần chuẩn hóa các chức danh cán bộ; nâng cao trình độ, bổ sung kiến thức, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ chủ chốt các cấp ở cơ sở. Các quận, huyện, thị ủy; đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các sở, ban, ngành thành phố đã có sự phối hợp cơ bản tốt trong việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo ở các địa phương, đơn vị.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng các lớp trung cấp LLCT-HC của thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng trực thuộc Thành ủy và Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong phải thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm do Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt. Việc tổ chức các lớp trung cấp LLCT-HC ngoài chỉ tiêu kế hoạch giao, do các địa phương, cơ quan, đơn vị đề xuất tự túc kinh phí phải báo cáo và được Thường trực Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy đồng ý mới tiến hành chiêu sinh.

Đối tượng xét tuyển, cử tham dự các lớp trung cấp LLCT-HC phải đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (là cán bộ, công chức theo tiêu chuẩn chức danh hoặc được quy hoạch vào chức danh có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ LLCT từ trung cấp và là đảng viên).

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong căn cứ chỉ tiêu đào tạo được giao hàng năm, ra thông báo chiêu sinh và phối hợp với các đơn vị thực hiện thẩm định, xét duyệt hồ sơ học viên đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Trước khi thông báo kết quả xét tuyển với các cơ quan, đơn vị phải báo cáo danh sách trích ngang dự kiến học viên trúng tuyển về Ban Tổ chức Thành ủy để thẩm định, cho ý kiến đồng ý về danh sách học viên bằng văn bản trước khi ra thông báo trúng tuyển và quyết định mở lớp. 
Các quy định về phân cấp quản lý đào tạo các lớp LLCT-HC trước đây trái với hướng dẫn tại văn bản này đều bãi bỏ từ ngày 01/4/2017.


Bài viết liên quan
Notice: Undefined variable: timestamp in /home/chinhtri/domains/chinhtri.thanhdong.edu.vn/public_html/catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 30
Vai trò của học tập lý luận chính trị đối với việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên hiện nay
Lý luận chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng đối với Đảng và hoạt động lãnh đạo của Đảng; là ngọn hải đăng soi đường, chỉ lối; là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của Đảng và cán bộ đảng viên. Bởi vậy, nếu không chú tâm nghiên cứu lý luận Chủ nghĩa Mác
Notice: Undefined variable: timestamp in /home/chinhtri/domains/chinhtri.thanhdong.edu.vn/public_html/catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 30
Ban lãnh đạo
Nơi tập hợp các nhà khoa học hàng đầu về chuyên ngành chính trị học!
Notice: Undefined variable: timestamp in /home/chinhtri/domains/chinhtri.thanhdong.edu.vn/public_html/catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 30
Mục tiêu và sứ mệnh của Khoa Chính trị
Khoa Chính trị – Trường Đại học Thành Đông cung cấp đội ngũ cán bộ nguồn cho các cấp, các ngành.
Notice: Undefined variable: timestamp in /home/chinhtri/domains/chinhtri.thanhdong.edu.vn/public_html/catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 30
Thông báo tuyển sinh ngành Chính trị năm 2019
Trường Đại học Thành Đông Thông báo tuyển sinh hệ đại học ngành Chính trị trong cả nước như sau: