Mục tiêu và sứ mệnh của Khoa Chính trị

Lượt xem: 271
Khoa Chính trị – Trường Đại học Thành Đông cung cấp đội ngũ cán bộ nguồn cho các cấp, các ngành.

MỤC TIÊU

Khoa Chính trị – Trường Đại học Thành Đông cung cấp đội ngũ cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp. Nâng cao, bồi dưỡng năng lực chính trị cho các cán bộ đang công tác trong cơ quan công quyền.

SỨ MỆNH

Xuất sắc dẫn đầu trong đào tạo chính trị học; nghiên cứu và thực hành trong một môi trường học tập tuyệt vời


Bài viết liên quan
Notice: Undefined variable: timestamp in /home/chinhtri/domains/chinhtri.thanhdong.edu.vn/public_html/catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 30
Ban lãnh đạo
Nơi tập hợp các nhà khoa học hàng đầu về chuyên ngành chính trị học!